وبسایت سیاسیات – پاکستان

امروز سرنوشت همه کشورهای اسلامی به هم گره خورده است، بنابراین بدون همکاری قوی، عاقلانه و پایدار نمی‌توان با جنگ رسانه‌ای که از سوی جبهه‌های مختلف به‌ویژه شرکت‌های بزرگ تجاری مرتبط با نیروهای استکبار جهانی راه‌اندازی می‌شود، مبارزه کرد و امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد. برای از بین بردن تهدیداتی که با آن روبرو هستند. با توجه به نیازهای موجود در این حوزه مهم و مؤثر، برخی از کارشناسان سیاسی، فرهنگی و رسانه ای لبنان و برخی از کشورهای اسلامی و غیراسلامی به فکر افتاده اند. با تصمیم به راه اندازی پایگاه خبری (siasiyat.com) تحت عنوان سیاست با رویکرد تحلیلی، گامی کوچک اما موثر در این زمینه برداشته شده است.

لینک وبسایت سیاسیات

وبسایت سیاسیات