وبسایت رسمی سیدمرتضی حسینی شاهترابی

تنها رسانه رسمی برای بازتاب اخبار و آثار تخصصی، ادبی سیدمرتضی حسینی شاهترابی. صدای ادبیات جوان، مستقل و تجربه‌گرای افغانستان و ایران. تازه‌ترین نوشته‌ها و خبرها را درباره ادبیات کودک و نوجوان افغانستان، ادبیات جوان افغانستان و ادبیات دراماتیک افغانستان در این سایت بخوانید و با چهره‌ی کمتر دیده‌شده و کمتر روایت‌شده‌ی افغانستان آشنا شوید. نویسندگان و هنرمندان مهاجر افغانستان به خصوص مهاجران در ایران را بیشتر بشناسید و نگاه تازه و متفاوت به دنیای انسان مهاجر بیابید.

لینک وبسایت رسمی سیدمرتضی حسینی شاهترابی

وبسایت رسمی سیدمرتضی حسینی شاهترابی