سایت shiaword

مرکز حقایق اسلامی که در سال 2005 تأسیس شد، عمدتاً حول محور تحقیق، ترجمه و انتشار آثار تألیف آیت‌الله علی حسینی میلانی فعالیت دارد. همچنین کانون به شبهات و سوالات ساختگی در زمینه اعتقادات دینی و برگزاری سمینارها و جلسات پرسش و پاسخ با اهل سنت و پیروان سایر مکاتب در جمعی از اقشار مختلف و طلاب برجسته پرداخته است.

لینک سایت shiaword

وبسایت shiaword