سایت پژوهش‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی

سایت پژوهش های تاریخی از سال ۱۳۹۲ شروع به فعالیت نموده و روزانه میزبان صدها پژوهشگر و علاقه مند به مباحث تاریخی بوده است. مدیریت پایگاه تصمیم دارد در دوره جدید فعالیت که از سال ۱۴۰۱ شروع شده بخش های جدیدی را فعال نموده و بر موضوعات و حوزه های مختلف تاریخی-اجتماعی ورود نماید. اضافه نمودن بخش های پادکست و گالری فیلم تاریخی از اهداف مدیران سایت بوده و در این راستا از تولیدات همه فعالان تاریخی استقبال می نماید.

لینک سایت پژوهش‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی

سایت پژوهش‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی