سایت مدرسه اسلامی هنر

مدرسه‌ی اسلامی هنر نخستین مؤسسه‌ی فرهنگی، آموزشی و پژوهشیِ برآمده از حوزه‌ی علمیه است.

این مجموعه، در قلمرو دین و هنر برای پرورش افراد متخصص و متعهد با رویکردی تربیتی و صبغه‌ای دینی، برای تبیین مبانی تفکر دینی در هنر و نیز آموزش‌های نظری و عملی در باب هنر، در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است. این مؤسسه با الهام از سنّت علمی و سلوک عملی حوزه و استفاده از جدیدترین شیوه‌های علمی برای دستیابی به مکتب هنری اسلام بر اساس آموزه‌های اهل بیت مشغول فعالیت است.

لینک سایت مدرسه اسلامی هنر

سایت مدرسه اسلامی هنر