سایت ماهنامه مریم – کشور هندوستان

مجله مریم اولین ماهنامه اجتماعی-مذهبی است که برای زنان در هند به زبان هندی منتشر می شود که در اوت 2010 شروع به کار کرد. این مجله از لاکنو، هند منتشر می شود و تمامی مسائل مربوز به زنان از گوشه و کنار کشور را پوشش می دهد. هدف آن ارائه دانش، آموزه‌ها، ارزش‌ها و اخلاق اولیه دین برای زنان برای داشتن زندگی آرام و محترمانه در دنیا و آخرت است.

لینک سایت ماهنامه مریم کشور هندوستان

سایت ماهنامه مریم کشور هندوستان