سایت دانشگاه خاتم النبیین «ص» – شعبه غزنی

دانشگاه خاتم النبیین «ص» یکی از معتبرترین دانشگاه‌های خصوصی افغانستان می‌باشد. این دانشگاه با حکم شماره ۲۹۹ ریاست جمهوری افغانستان و مجوز رسمی وزارت تحصیلات عالی به شماره ۱۰ فعالیت علمی و آموزشی خود را در سال ۱۳۸۶ آغاز نمود. دانشگاه خاتم النبیین «ص» اکنون دارای هفت دانشکده فعال در یازده رشته فقه و حقوق، طب، علوم کامپیوتر، علوم سیاسی، اقتصاد و مدیریت، علوم اجتماعی، مهندسی، مهندسی برق و ساختمان، مدیریت تجاری، مدیریت اقتصادی، مامایی و تکنولوژی پزشکی در کابل و غزنی می‌باشد.

لینک سایت دانشگاه خاتم النبیین «ص»

سایت دانشگاه خاتم النبیین «ص»