سایت خبرگزاری فرهنگ

خبرگزاری فرهنگ، نخستین و تنها خبرگزاری ویژه رویدادهای فرهنگی در افغانستان است و گفتگوها و مقالات فرهنگی، ادبی و هنری و اخبار رویدادهای فرهنگی را منتشر می‌کند. حفظ هویت و ارزش‌های ملی و اسلامی، از مهم‌ترین اهداف خبرگزاری فرهنگ است.

لینک سایت فرهنگ پرس

سایت فرهنگ پرس